OKOLIE A AKTIVITY

Čo by ste mali vidieť ...

Navštívte svetoznáme

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

Bardejovské Kúpele sú časť mesta Bardejov na Slovensku. Ležia asi 5 km od mesta Bardejov, v blízkosti je masív Magury, ktorý chráni mesto pred vetrami a poveternostnými zmenami. S vlastným mestom sú spojené autobusmi MHD. V areáli sú okrem kúpeľných domov, hotelov aj dve kúpaliská a dve expozície Šarišského múzea v Bardejove - národopisná a skanzen - múzeum ľudovej architektúry.

Vznik Bardejovských Kúpeľov podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych vôd typu alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. Z výsledkov chemických rozborov i z dlhoročných praktických skúseností vyplýva, že bardejovská minerálna voda môže svojou balneologickou hodnotou úspešne súťažiť aj s najznámejšími minerálnymi vodami tohto druhu.

V centre Bardejovských kúpeľov, pred strediskom obchodu a služieb, bola v júni vytvorená aj nová oddychová a športová zóna určená pre najmenších turistov a rodiny s deťmi so športovým, zábavným a relaxačným ihriskom.
Bardejovské Kúpele spĺňajú predpoklady tak na balneologické, ako aj na klimatické kúpeľné miesto. V centrálnej parkovej časti kúpeľov vyviera šesť prameňov minerálnych vôd.

BARDEJOVSKE KUPELE NAVSTIV HOTEL BELLEVUE

Atrakcie – Bardejov

Najobľúbenejšie možnosti trávenia voľného času

Kostol svätého Františka z Assisi ( Hervartov )

Kostol svätého Františka z Assisi (Hervartov)

Drevený kostol považovaný za najstarší a najzachovalejší na našom území pochádza z konca 15. storočia, kedy bol z vybudovaný z červeného smreka po vzore gotického slohu. Rímskokatolícky kostol je dvojdielny a patrí k nemu presbytérium, chrámová loď, sakristia a majestátna veža špicatého tvaru. Hlavný oltár Kostola sv. Františka z Assisi v Hervartove je zdobený obrazmi vrátane vzácnej maľby Posledná večera. Niektoré pôvodné časti kostola sú súčasťou expozície Národného múzea v Budapešti a radnice v Bardejove. Ďalšími kostolmi z dreva na okolí sú napríklad Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Krivom, Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Mikulášovej a Kostol sv. Mikuláša v Zboji.

Bazilika svätého Egídia ( priamo v Bardejove )

BAZILIKA SV. EGÍDIA V BARDEJOVE

Chrám sv. Egídia v Bardejove je jednou z najcharakteristickejších dominánt starodávneho Bardejova. Táto neskorogotická stavba bohatosťou architektonických tvarov i výtvarných prvkov, rozmernosťou i umeleckou úrovňou a vzácnym chrámovým mobiliárom evokujúcim pôvodný stredoveký sakrálny priestor patrí medzi veľmi dôležité prvky dokumentujúce vývin gotického staviteľstva u nás. Pre súhrn všetkých týchto vlastností bol chrám sv. Egídia 24. apríla 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Jeho hodnotu ako významného duchovného miesta vyzdvihol i pápež Ján Pavol II., keď 23. novembra 2000 povýšil apoštolským breve (krátkym listom) chrám na Baziliku minor.

Chrám spolu s neďalekou historickou mestskou radnicou tvoria dominanty centrálneho námestia a sú veľkým turistickým lákadlom pre návštevníkov tohto hornošarišského mesta.

Zborovský hrad

ZBOROVSKÝ HRAD

Zborovský hrad alebo Makovica je zrúcanina hradu blízko obce Zborov v okrese Bardejov. Najstaršie zmienky o hrade pochádzajú zo začiatku 14. storočia. V rokoch 1364 – 1470 bol majetkom Cudarovcov, po ich vymretí daroval kráľ Matej panstvo Rozgonyiovcom, ktorí tu sídlili do roku 1512. Po nich prešiel do vlastníctva Tárczayovcom, ktorým patril do roku 1548. Serédyovcom patril v rokoch 1548 – 1601. V roku 1601 hrad kúpili Rákociovci. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske vojsko a v roku 1684 ho zbúralo. Neskôr ho poškodili boje medzi Rusmi a Rakúšanmi počas 1. svetovej vojny.

x

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie skúsenosti online. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookie v súlade s našimi pravidlami súborov cookie.

súhlasím odmietam Nastavenia Ochrany